Dyrkning

Kunstgødning:

Kunstgødning indeholder næringssalte i en blanding og form, som giver
planterne den lettest mulige adgang til at udnytte dem. Umiddelbart lyder det som en god ide, men den lette adgang til næringsstoffer gør at planterne gror alt for hurtigt. De udvikler mange og store blade og blomster med alt for lidt smag og for ringe koncentration af gavnlige indholdsstoffer. Det er som om der kun er en vis mængde smag og duft til hver plante, og når den hurtigt bliver meget stor så skal smag og duft fordeles ud over et alt for stort område.

Planter bliver sundere af at få deres næringsstoffer lidt langsommere fra organiske gødningsstoffer i jorden. Havejord skal forkæles og passes med kompost og organisk gødning i moderate mængder. Det er bakterierne og alle de andre små organismer i de øverste 10 – 30 centimeter af jorden som skal sørge for at planterne får den mængde vitaminer og mineraler, som de behøver for at blive sunde og frodige planter.

Sprøjtemidler:

Sprøjtemidler bruges til at bekæmpe ukrudt eller til at bekæmpe skadedyr. Midler mod ukrudt forstyrrer balancen imellem de enkelte planter i haven. Nogle planter er dog så voldsomme i deres vækst at det kan være overordentlig fristende at bruge kemiske midler imod dem. Normalt vil sprøjtelysten ikke gå ud over spiseplanter, men kun over ukrudtsplanter. Det gør planteudryddelsesmidler mindre skadelige i denne sammenhæng.

Sprøjtemidler imod skadedyr skal undgås hvis man vil bruge sit haveapotek. Skadedyr angriber alle former for planter, men det vil ofte være spiseplanter der bliver hårdest angrebet. Hvis man bruger kemi til at bekæmpe skadedyr, vil der være en meget stor sandsynlighed for at man selv kommer til at spise sprøjtemidlerne også. Det er ikke sundt og det er ganske uhensigtsmæssigt hvis planterne skal bruges som lægeplanter. Ingen madvarer eller lægeplanter
skal indeholde sprøjtemidler, og når man dyrker dem selv har man muligheden
for at vælge det fra.